jan-hysekAutorem tohoto blogu je Dr.Jan Hýsek. Jan Hýsek je profesionální investor a poradce.

Autor tohoto blogu, MUDr.Jan Hýsek, se investování na finančních trzích věnuje profesionálně a to od roku 2003. Výhradně investicím se věnuje od roku 2005.

MUDr.Jan Hýsek je privátní investor a poradce v oblasti investic do akcií a komodit.
V roce 2007 založil vlastní poradenskou firmu. Klienti se rekrutují z řad movitých privátních osob i firem. Narůstající činnost a klientela vedla k nutnosti partnerské spolupráce s řadou nezávislých osob a subjektů.

Spolupráce s klienty je uzpůsobena zcela jejich požadavkům a schopnostem. Může probíhat tou nejaktivnější, méně aktivní i tou nejpasivnější formou. Jednou z hlavních výhod pro klienta je to, že platba za službu se odvíjí především formou podílu na dosaženém zisku!

Autor se nezaměřuje pouze na investice v ČR, věnuje nemalou pozornost zahraničním trhům.

Z hlediska přístupu lze říci, že největší váhu při jeho rozhodování má fundamentální analýza. Nicméně značnou pozornost věnuje rovněž technické analýze a především psychologické analýze.

Zatím nejlepšího ročního výsledku dosáhnul v roce 2005, kdy se investiční portfolio zhodnotilo o 90% za rok.

Jedním z hlavních cílů autora je v dlouhodobém horizontu vytvořit jeden z největších a nejprogresivnějších investičních fondů v ČR a dosahovat dlouhodobých a výrazně nadprůměrných výsledků.

Více o autorově přístupu a názorech se dozvíte právě na tomto blogu, což je také jeho hlavní účel.

V případě zájmu o další informace volejte na +420 724 500 393
nebo pište na akcie-komodity@seznam.cz.